Przyjazd
Wyjazd

Kontakt

ARCHE HOTEL CZĘSTOCHOWA

ul. Oleńki 20
42-200 Częstochowa, Polska

+48 34 34 74 074
rezerwacja@hotelczestochowa.com

Dział marketingu
i sprzedaży grupowej

sprzedaz@hotelczestochowa.com

Kamila Krakowiak-Bochra

+48 531 32 35 36
k.bochra@hotelczestochowa.com

Milena Szymańska

+48 531 55 00 42
m.szymanska@hotelczestochowa.com

Restauracja

+48 34 34 74 074 wew 1009

restauracja@hotelczestochowa.com

Dział księgowości

ksiegowosc@hotelczestochowa.com

Dane do faktury

ARCHE SP. Z O.O.
UL. PUŁAWSKA 361
02-801 WARSZAWA
NIP: 8211639335

 

REGULAMIN PARKINGU ARCHE HOTEL CZĘSTOCHOWA

DANE OSOBOWE

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Arche sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa (dalej Arche sp. z o.o.).

W jakim celu i na jakiej podstawie Arche sp. z o.o. będzie przetwarzać dane?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych w związku udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie korespondencji z osobami, które wystąpiły do Arche sp. z o.o. z prośbą o udzielenie informacji oraz należyta obsługa osób zainteresowanych skorzystaniem z usług hotelarskich. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi.

Arche sp. z o.o. będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Arche sp. z o.o. Ponadto Arche sp. z o.o. będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo Arche sp. z o.o. będzie przetwarzać dane?

Dane osobowe przetwarzane będą na czas wymiany wiadomości między Panią/Panem, a Arche sp. z o.o., nie dłużej niż przez 1 rok od Pani/Pana ostatniego kontaktu z Arche sp. z o.o.

Jakie prawa ma osoba, której dane dotyczą?

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

• sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;

• przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego (GIODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt:

 E-mail: rezerwacja@hotelczestochowa.com

Arche sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa.”

Formularz kontaktowy

* pola wymagane

Wyznacz trasę
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij